Flexwonen NH is een organisatie die jongeren, studenten en spoedzoekers tijdelijk huisvest onder de leegstandswet. Dit houdt in dat Flexwonen NH in gebouwen of op grond welke in de toekomst ontwikkeld gaan worden, tijdelijke woonruimte of bewoonbare appartementen creëert. Vaak gaat dit op basis van tijdelijke verhuur, maar soms ook op basis van antikraak, zoals het oude gemeentehuis in Langedijk.  

Flexwonen NH ziet als organisatie de vraag naar woningen exponentieel groeien. De woningnood is gigantisch. De kamers en appartementen die Flexwonen NH aanbiedt zitten binnen no-time vol. Het is een tijdelijke woonvorm, maar voor veel jongeren een belangrijk opstapje naar een sociale huurwoning of zelfs een koopwoning. Door op een relatief korte termijn woonunits te kunnen creëren heeft Flexwonen NH een belangrijk deel van de oplossing voor het probleem van jongerenhuisvesting in handen. Jongeren hebben een eigen plek en kunnen proeven aan het zelfstandige leven, om zich later minder kwetsbaar te wanen op de woningmarkt.

Toch vinden gemeenten het concept Flexwonen vaak nog eng. Een van de redenen is dat Flexwonen voor veel gemeenten nog nieuw is en er geen beleid voor is gemaakt. Alles wat nieuw is vinden mensen lastig zo ook het onderdeel Flexwonen.

Gemeenten vinden het vaak moeilijk om de juiste locaties in goed overleg aan te wijzen en soms zit een groot deel van de participatie dwars. Binnen gemeenten zijn vaak diverse locaties die in de toekomst een andere bestemming krijgen, maar waar in de komende 2 of 3 jaar of zelfs soms langer niets mee zal gebeuren. Flexwonen NH wil graag die tijd benutten om jongeren tijdelijk te huisvesten, maar krijgen daar vaak niet de ruimte voor. Gemeenten hebben het gevoel dat ze het huisvestingsprobleem uitstellen; de mensen die in die tijd gaan wonen, moeten daar ook weer uit en dienen zelf op zoek te gaan naar alternatieve woonruimte. De gemeenten vrezen dat deze bewoners vervolgens bij hen aankloppen voor een woning. Met deze manier van denken wordt het probleem niet opgelost en onthoudt de gemeente in die 2 a 3 jaar een grote groep van een dak boven hun hoofd. Flexwonen NH draait het liever om door een periode van 2 of 3 jaar juist mensen een plek te gunnen waarna zij vervolgens in die periode kunnen kijken naar een volgende stap.

Het advies van Flexwonen NH:

Flexwonen NH ziet vooral dat gemeenten planologische en ruimtelijke processen moet gaan versnellen. Er moet natuurlijk meer gebouwd worden, maar de gemeente moet ook met een open blik naar de woningmarkt kijken. Wat kan er in welk gebouw? Wat kan er op een stuk te ontwikkelen grond gebeuren als deze braak ligt? Binnen gemeenten moet een (ambtelijk) trekker komen die de aanvragen van dit soort flexibele woonvormen aan kan pakken en faciliteren.  

De woningnood onder de jongeren lossen we niet binnen nu en een jaar op, maar de eerste stappen moeten nu worden gezet. Flexwonen NH kan in de tussentijd een goede oplossing vormen voor het probleem, maar moet daar natuurlijk wel de ruimte voor krijgen. Daarom roept Flexwonen NH in dit manifest ook op tot meer ruimte voor alternatieve woonvormen en een open blik richting de organisatie.