Ontwikkelaar Paul Heeremans krijgt zijn plannen niet van de grond. Dat kunnen we afleiden uit het bericht over zijn plannen van 24 oktober 2020 in het NHD. En dat in tijden van een woningcrisis.

Heeremans heeft in Langedijk 3 projecten op de rol staan voor alle doelgroepen. Van jong tot oud en van groot tot klein. Door een flinke portie tegengas vanuit de gemeente is er tot nu toe nog geen steen gelegd. Dat frustreert hem.

Waarom is er nog geen steen gelegd?

Voor het bouwen van woningen heeft de gemeente veel tijd nodig om de procedures die rond de ontwikkeling van een wooncomplex zitten, af te ronden. Dat komt omdat om die woningen vaak buren wonen, geluidsoverlast is of speciale historische dingen in de grond zitten. Die moeten allemaal worden nagekeken en kunnen een plan laten slagen of laten mislukken.

Maar nu duurt het allemaal wel heel erg lang zegt Heeremans. De gemeente neemt teveel tijd voor zijn verzoeken, laat weinig van zich horen en heeft weinig argumenten om het niet te doen. Het is volgens Heeremans “nee, tenzij in plaats ja, mits”. Er wordt niet goed meegedacht vanuit de gemeente.

En nu?

Nu hebben een aantal fracties vragen gesteld over deze ontwikkeling. Met de antwoorden van die vragen gaan de fracties hopelijk wat doen aan de voortgang van die plannen. Dat juicht dit manifest ook zeker toe, want in tijden van nood en een tekort van ongeveer 350.000 woningen op dit moment, is ieder beetje mooi meegenomen. We kunnen geen gemeente gebruiken die hier niet of slecht in investeert.

Foto: Bink Design (Lawrence Bosschaart)